Biliç Bozukluğu olan Hastaya Yaklaşım

Biliç Bozukluğu olan Hastaya Yaklaşım

- Bölüm: Nörolojik Aciller
3462
Biliç Bozukluğu olan Hastaya Yaklaşım için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

Bilinci Bozan Lezyonların Lokalizasyonu

 •  Supratentoriyel,
 •  İnfratentoriyel
 •  Yaygın (diffuz)

Etyoloji:

 •  İntrakranial basıncı artıran veya beyinsapına bası yapan; Supratentoriyel lezyonlar, menengial enfeksiyonlar veya SAK
 •  Beyinsapına bası yapan posterior fossa ve bayinsapı lezyonları
 •  Serebral hemisferleri diffuz bir şekilde tutan metabolik, endokrin veya anoksik ensefalopatiler
 •  Jenaralize tonik klonik nöbetler

 
Hastaya İlk Uygulanacak Ampirik Tedavi : DONT

 •  IV %50 dextroz sol.(25gr). 50 CC PUSE veya %20 dextroz 125cc
 •  Oksijen,
 •  Naloksan 0.4-2.0 mg IV
 •  Tiamin (en az 100mg)
hiperdens mca bt


 
Bilinç bozukluğuna yol açan nedenler, TIPPS AEIOU mnemonic ile hatırlanabilir

 • T= trauma, tumor, temperature
 • I=infection (SSS ya da sistemik)
 • P=psychiatric, porphyria
 • P=poisoning (zehirlenme)
 • S= space occupying lesions (yer kaplayan oluşumlar), stroke, shock,subarachnoid hemorrhage (SAK), seizure (nöbet)
 • A= alcohol
 • E=endocrine, exocrine, electrolytes
 • I= insulin (diabet)
 • O=oxygen (hipoksi), opiates
 • U= üremia (renal hastalıklar)

Bilinçsizlik durumunda, delirium, demans ve psikozun ayırıcı tanısı yapılmalıdır.
 
KONFÜZYON

 •  Uyanık, çevrenin farkında değil, uyarana uygun tepki yoktur, Dezoryente,düşünceler karmaşık, bellek, algılama ve dikkat bozulmuştur.
 •  E4M6V4

DELİRİUM

 •  Konfüzyona heyecanda artma, ajitasyon, motor ve duygusal irritablite, anormal mental fenomenler eklenmiştir.
 •  Reversibl bir psikotik episottur.
 •  İllusyon ve hallisunasyonlar olur
 •  Otonom sistemi bulguları: midriasis, taşkardi, hiperhidroz olabilir.
 •  Ateş yüksekliği, enfeksiyonlar ve entoksikasyonlar bu tabloyu doğurabilir (barbiturat, cimetidin, metildopa, fenitoin, propanolol, trisiklik antideprasanlar)
 •  E4M5V4

LETARJİ (somnolans, hypersomni Devam eden, uzun süren uyku durumudur.

 •  Uyandırılır, stimulus kaldırılır kaldırılmaz uyur.
 •  E3M5V4

STUPOR

 •  Uyarıya cevap azalmıştır. Hasta zor uyanır. Uyandırıldığında tepkileri yetersizdir.
 •  Etrafından habersizdir. Sonra olanları hatırlamaz.
 •  Sfinkter kontrolü kısmen vardır.
 •  Yakalama ve emme refleksleri görülebilir.
 •  EMV: 353

KOMA

 •  Bilincin tama veya tama yakın kayıp halidir.
 •  Uyarılması olanaksızdır.
 •  Çoğu refleksler kaybolmuştur.
 •  E2M4V2 veya daha azdır.

Biliç Bozukluğu progresif ise SVO dan uzaklaşılır zehirlenme ön plana geçer
Biliç Bozukluğunda Baş ve gözlerin pozisyonu; Hemisferik lezyonlarda hasta lezyonuna bakar,Pons lezyonlarında hasta felcine bakar.
 
Tek yönlü dilate ve yanıtsız pupilla: Temporal lob herniasyonu sonucu gelişmiş III. kranial sinir felcine bağlıdır.
İğne ucu gibi pupillalar: Pons kanamalarında ve infarktlarında görülür. Ayrıca opiat ve pilokarpin de myotik pupil oluşturur.
Okulsefalik refleks( TBGH) patolojisi: Pons ve mezensefalon seviyesinde lezyonu gösterir.
Siliospinal refleks alınmıyorsa: Alt beyin sapı tutulmuştur.

Hikaye ye göre bilinç bozulmasının nedenleri

 • Ani oluşan koma ; Beyinsapı stroku, SAK (anevrizma rüptürü)
 • Hızlı gelişen koma (lateralizasyon var) SAK, İSH
 • Yavaş gelişen; Tm, abse, kronik subdural
 • Lat. Bulgu yok, öncesinde konf, delirium+; Toksik- metabolik komlar, menenjit.

Komadan önce yol gösteren şikayetler;

 • Baş ağrısı;———– SAK
 • Göğüs ağrısı;———– MI veya aort diseksiyonu,
 • Ense sertliği; ————-meningo ansefalit,
 • Vertigo; ———–beyinsapı infarktının öncü belirtisi olabilir
 • Bulantı ve Kusma —- genellikle zehirlenme belirtisidir

Toksik, metabolik sebepleri taklit eden yapısal lezyonlar

 • SAK,
 • Sinüs ven trombozu,
 • Kronik veya iki yanlı subdural kanama,
 • Vaskülit,
 • Demyelizan hastalıklar
 • Menenjit gibi diğer yaygın veya çok odaklı hastalıklar vardır.